Fonksiyonel Tıp Modeli

Fonksiyonel tıp modeli nedir? Fonksiyonel tıp modeli; hastalığın altta yatan kök nedenlerini ele alan ve optimum sağlığı teşvik etmek için […]

TEORİ, KAVRAMLAR, TEKNİK, UYGULAMA

Teori, Kavramlar Korespondans alanı, noktası Korespondans alanı, bir organın veya bir uzuvun kulak, el gibi mikrosistemlerde yansıdığı alandır. Bir organda […]

Uygurlarda Tababet

Uygurlarda Tababet Uygurlar, tarihte adı bilinen, kendilerine has bir alfabeleri ile şöhret kazanan, kültürel gelişmeleri başından beri yazılı belgelerden kesintisiz […]

Ütopya Distopya

Ütopya Distopya Nedir? Ütopyalar üzerine görüşler iki biçimdedir; bir kısmı özendirici ve istenen nitelikte, diğer bir kısmı ise korkutucu ve […]

Unsurlar, mizaçlar, hılıtlar

Unsurlar hakkında Unsurlar herbiri  sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil ögedir. Sade maddeler öyle şeylerdir ki; […]

Tababetin konuları hakkında

İbni Sinanın görüşleri, Tababetin Kanunu. Tababetin tarifi Tababet öyle bir ilimdir ki; insan vücudunun ahvalini, sağlık ve hastalık hallerini öğretir. […]