Fonksiyonel tıp modeli nedir?

Fonksiyonel tıp modeli; hastalığın altta yatan kök nedenlerini ele alan ve optimum sağlığı teşvik etmek için hasta ve uygulayıcıların birlikte çalışmalarını öngören, kişileştirilmiş, hasta merkezli, bilim temelli bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel tıp; hastanın genetiğinin, biyokimyasal değerlerinin ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını gerektirir ve fonksiyonel tıp pratisyeni bu verileri hastayı iyileştirmede kişileştirilmiş tedavi planları için kullanır.

Fonksiyonel tıp hakkında

Fonksiyonel tıp, şu anda mevcut olan geleneksel tıbbın geleceğidir.

Fonksiyonel tıp, hastalığın kök nedenlerini saptamayı, ele almayı amaçlar.

Fonksiyonel tıp vücudu, tıbbi uzmanlık alanlarınca ayrılmış bağımsız organlar topluluğu olarak değil, entegre bir sistem olarak görür. Sistemleri ayrı ayrı değil bütün olarak tedavi etmeyi amaçlar.

Hastalığın altta yatan nedenlerini, hasta hekim ortaklığı ve işbirliğiyle, sistem odaklı bütünsel bir yaklaşım kullanarak ele almaya çalışır.

Tıp merkezli tıbbi uygulama yerine hasta merkezli yaklaşım; fonksiyonel tıp izole semptom dizisine, hastalığa değil, hastaya yöneliktir.

Fonksiyonel tıp uygulatıcıları hastalarıyla zaman geçirir, geçmişlerini dinler ve

  • uzun vadede sağlığı
  • kronik hastalığı

etkileyebilecek, karmaşık

  • genetik
  • çevresel
  • yaşam tarzı faktörleri

arasındaki etkileşimlere bakar. Her birey için farklı, birbirine benzemeyen sağlık ve canlılık ifadesini destekler.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın