Unsurlar hakkında Unsurlar herbiri  sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil ögedir. Sade maddeler öyle şeylerdir ki; onlar farklı parçalara  bölünmez. Belki mürekkep maddeler onlara bölünür. Sade maddelerin karışmasından kainattaki farklı şekilde türler oluşur. Tabip, unsurların dört olduğu ve dörtten fazla olmadığı konusunda tabiat bilimi alimlerine güvenmelidir....
Devamı