Unsurlar, mizaçlar, hılıtlar

Unsurlar hakkında Unsurlar herbiri  sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil ögedir. Sade maddeler öyle şeylerdir ki; […]