Unsurlar hakkında Unsurlar herbiri  sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil terkipdir. Sade maddeler öyle şeylerdir ki; onlar şekli her çeşit olan (farklı) parçalara (kısımlara) bölünmez. Belki mürekkep maddeler onlara bölünür. Sade maddelerin karışmasından kainattaki farklı şekilde türler oluşur. Tabip, unsurların dört olduğu ve dörtten fazla olmadığı...
Devamı