Fibromiyalji FMS ve Kronik Yorgunlık Sendromu CFS

Fibromiyalji Sendromu FMS

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder.

FMS’de Ayırıcı Tanı

Fibromiyaljinin çoğu diğer pekçok hastalıkla birlikte var olduğu ve diğer pek çok hastalığı taklit etme eğiliminde olduğu için kesin tanı sorunludur. (sistemik lupus eritematozus (SLE), miyaljik ensefalit (ME), Raynaud sendromu, hipotiroidizm, ankilozan spondilit, romatoid artrit ve osteoartrit gibi hastalıklar)

FMS’de Komorbid durumlar

FMS için genetik veya biyokimyasal belirteçler yoktur ve hastalar sıklıkla migren, interstisyel sistit ve irritabl barsak sendromu gibi diğer komorbid hastalıklar ile birlikte bulunurlar. (Lucas, Brauch, Settas ve Theoharides 2006)

FMS ve CFS

FMS, kronik, kalıcı yorgunluk ile çok ilişkili olduğundan, genellikle Kronik Yorgunluk Sendromu (CFS) ile karıştırılır. (Flaws, 2000) CFS hastalarının çoğu fibromiyalji kriterlerini karşılar ve fibromiyalji hastalarının % 70’i CFS kriterlerini karşılar. Bununla birlikte, CFS’den farklı olarak, fibromiyalji hastaları genellikle daha belirgin kas eklem ağrıları yaşarlar. Ayrıca, FMS hastaları tipik olarak kokulara, parlak ışıklara ve yüksek seslere karşı aşırı duyarlıdırlar. FMS’de baş ağrıları ve temporomandibular eklem (TME) ağrısı olarak da bilinen çene ağrısı yaygındır. (Flaws, 2000)

Kronik yorgunluk; kişilerin yeterli miktarda dinlenmesine rağmen sürekli olarak kendilerini yorgun hissetmeleri, iş verimliliklerinin düşmesi, isteksizlik ve sosyal hayattan uzaklaşma, mutsuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren psikolojik bir sorundur.

CFS’de Ayırıcı tanı

Ayırıcı tanı nörolojik (multipl skleroz gibi), enfeksiyöz (enfeksiyoz mononukleoz, CMV, toksoplazmozis, Lyme hastalığı, AIDS, tropikal ve parazitik enfeksiyonlar gibi), metabolik-endokrin, konnektif doku hastalıkları, lenfoma, diğer karsinomalar ve major depresyonu içine alır. Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, Peterson DL, Klimas NG, Lerner AM, Bested AC, Henry PF, Joshi P, Powles ACP, Sherkey JA, van de Sande MI. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols (a consensus document): Journal of Chronic Fatigue Syndrome: Multidiciplinary Innovations in Research, Theory & Clinical Practice 2003;11:7-115

CFS’de Komorbid durumlar

Birincil fibromyalji sendromu (FMS), myofasiyal ağ sendromu (MPS), temporomandibuler eklem sendromu (TMS), irritabl barsak sendromu (IBS), interstisyel sistit, irritabl mesane, mitral valv prolapsusu, Reynau fenomeni, depresyon, migren, allerjiler, multipl kimyasal sensitivite (MCS), Hashimoto tiroiditi v.b. Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, Peterson DL, Klimas NG, Lerner AM, Bested AC, Henry PF, Joshi P, Powles ACP, Sherkey JA, van de Sande MI. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols (a consensus document): Journal of Chronic Fatigue Syndrome: Multidiciplinary Innovations in Research, Theory & Clinical Practice 2003;11:7-115

Fibromiyaljiyi Gelenekse Çin Tıbbı ve Akupunktur  ile tedavi ederken aşağıdaki ilkelere odaklanın:

• Qi akışını eski haline getirmek için kanallarda engeli kaldırın, Böylece vücut fonksiyonunu yeniden uyarılır ve ağrı ortadan kaldırılır

• Zihni sakinleştirme ve uykuyu teşvik etme,

• Sindirim fonksiyonunun güçlendirilmesi,

• Özü beslemek

• Hormonları dengelemek,

• Qi’yi güçlendirmek,

• Çin bitkileri de; virüsleri yok etmek için kullanılabilir, toksisiteyi ortadan kaldırır ve Yin ve Yang dengesini geri yükler.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın