Unsurlar, mizaçlar, hılıtlar | Akupunkturile.com

Unsurlar, mizaçlar, hılıtlar

Unsurlar hakkında

Unsurlar herbiri  sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil ögedir.

Sade maddeler öyle şeylerdir ki; onlar farklı parçalara  bölünmez. Belki mürekkep maddeler onlara bölünür. Sade maddelerin karışmasından kainattaki farklı şekilde türler oluşur.

Tabip, unsurların dört olduğu ve dörtten fazla olmadığı konusunda tabiat bilimi alimlerine güvenmelidir. Dört unsurun ikisi hafif, ikisi ağırdır. Hafif olanlar hava ile ateştir. Ağır olanları su ile topraktır.

 

Mizaclar hakkında

Unsurların öz kuvvetleriyle birbirleriye etkileşimi sonucunda onların hepsine uygun bir keyfiyet oluşur. İşte bu keyfiyet mizacdır. Unsurlardaki birincil kuvvetler dört çeşittir. Yani sıcaklık, soğukluk, rutubet, kuruluk. Açıktır ki bozulup varlığını sürdüren maddelerdeki mizaclar birincil kuvvetlerden oluşur.

 

Hıltlar (beden sıvıları) hakkında

Hıltlar rutubetli ve akıcı maddelerdir. Aldığımız gıdalar önce hılta dönüşür. Bazı hıltlar övmeye değerdir. Onlar öyle bir hılttır ki, kendisiyle veya başka birşey ile beslenenin maddelerinden biri olur ve gıdaya çok benzerdir. Yani, beslenenin vücudunda sindirilen şeylerin yerine geçer (bedel olur). Bir daha söylüyoruz ki, iyi ve çoğulcu hıltların rutubetleri dört cins olur. Kan, bu cins rutubetlerin en iyisidir. Diğerleri balgam cinsi, safra cinsi, sevda cinsidir.

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj