Enerji Kanalları | Akupunkturile.com

Enerji Kanalları

 

Akciğer Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç dolanım Kanal mide bölgesinde başlar. Kalın bağırsak ile bağlanmak üzere aşağıya geçer. Dönüp diyafragmanı çaprazlar. İlgili organı akciğerlere girer. Treakea boyunca larinkse kadar ilerler. Oradan Lu 1 noktasıyla dışa açılır. Dış dolanım Lu 1 (Başlangıç noktası) Lu 2 nin 1 cun aşağısındadır. Lu 2...
Devamı

Kalın Barsak Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım Akciğer ve mide ile bağlantılıdır. Dış Dolanım Başparmak tırnağının radial kenarından başlar: Li 1 Radial istikamette ilerler Kolun dış yüzünden dirseğe gelir. Dirsek kıvrımının en dış yüzünden, üst kolun dış yüzünü takip ederek omuza uzanır. Oradan boyunu takip ederek alt çeneye uzanır. Oradan...
Devamı

Mide Meridyeni

Meridyenin Dış Dolanımı Mide meridyeni ST-1’le başlar (orbitanın alt kısmı) Ağız köşesine iner: ST-4 Alt çeneye gelir Boynu takip ederek köprücük kemiğinin ortasına gelir: ST-12 Kaburgaları takip eder, meme başının altından “ST-18” karın bölgesine gelir. Bacağın ön yüzünden dize Oradan ayak bileğine gelir. Ayak sırtını takip ederek 2. parmağın tırnak...
Devamı

Dalak Pankreas Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım Dış Dolanım Ayak başparmağı tırnağının 2 mm medial yanında başlar: SP-1 Ayakta; ayak sırtıyla ayak tabanını ayıran çizgiyi takip eder. Bileğin iç yüzüne gelir: SP-5 Bacağın iç yüzünden kasık bölgesine Karnın yanından 2. kaburga kemiğine uzanır. Oradan yukarı doğru yönelir. 6. kaburga ile...
Devamı

Kalp Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı   İç Dolanım Kalbin ortasından başlar Biri diaframın arasından aşağı inerek ince barsağa giren; öteki gırtlağa ve gözlere çıkan iki damara ayrılır. Akciğerin yanından geçerek koltuk altından dışa çıkar.   Dış Dolanım Koltuk altından başlar: H-1 Kolun iç yüzü boyunca ilerler, dirsek kıvrımından “H-3” ön...
Devamı

İnce Barsak Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım Üst köprücük kemiği oyuğundan bir dal, kalp ve mideden ince barsağa iner   Dış Dolanım El küçük parmağı tırnağının dış köşesinden başlar: SI-1 Elin dış kenarında ilerler Dirsek oluğunda ilerler: SI-8 Kolun arkasından omuza doğru ilerler Köprücük kemiği üzerinden geçer, boyuna gelir. Elmacık...
Devamı

Mesane Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım   Dış Dolanım Gözün iç köşesinden başlar: BL-1 Enseye gider. BL-10 10. noktada ikiye ayrılır. Birinci yan çizgi, sırtta orta çizginin 1.5 cun lateralinde, ikinci yan çizgi 3 cun lateralindedir. Her iki çizgi paravertebral olarak kuyruk sokumuna kadar iner, kalçaya gelir. Bacağın arka...
Devamı

Böbrek Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı   İç Dolanım Dış Dolanım Ayak bileğinin altından başlar: K-1 Dış malleosun arksında bir kıvrım meydana getirir. Baldırda iç tarafta yukarı doğru çıkar. 1. yan karın hattıyla yukarı çıkar, göğse devam eder. Köprücük kemiğinin altında sona erer: K-27 Meridyenin Özellikleri Çifttir, simetriktir, Yin meridyendir. Enerji...
Devamı

Perikard Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım   Dış Dolanım 4. kaburga arasından başlar: P-1 3. göğüs yan hattıyla ön omuz ekleminin yanından aşağı doğru iner. Kolun ortasında aşağı doğru iner 3.parmak tırnağının radial yanında biter:P-9   Meridyenin Özellikleri Çifttir, simetriktir, Yin meridyendir. Enerji akışı  merkezden dışa doğrudur. 9 noktası...
Devamı

Üçlü Isıtıcı Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı             İç Dolanım Dış Dolanım 4. parmağın kökünden başlar: T-1 Omuza çıkar Omuzun arka tarafına geçer Omuz eklemine boynun lateral tarafına ilerler. Kulağın etrafına dolaşır. Kaşın kökünde başın 3. yan hattında biter: T-23   Meridyenin Özellikleri Çifttir, simetriktir, Yang meridyendir. Enerji akışı  merkeze doğrudur. 23 noktası...
Devamı

Safra Kesesi Meridyeni

Meridyenin İç ve Dış Dolanımı İç Dolanım Dış Dolanım Gözün dış köşesinde başlar: GB-1 Şakak ve enseden geçer, burada bir halka meydana gelir. Omuza iner. Omuz eklemi yanından geçerek koltuk altı büküşüne gelir. Ön tarafta kırık bir hat yaratır. Bacağın basen tarafıyla aşağı doğru iner. Dış malleusun iç yanından 4....
Devamı

Karaciğer Meridyeni

Meridyenin Dış Dolanımı Birinci ayak parmağı tırnak kökünün lateral tarafından başlar: LIV-1 Ayak bileğinin iç tarafından yukarı doğru, baldır, basen ve karnın ön tarafından 11. kostanın serbest kenarına doğru çıkar, 6. interkostal aralıkta 2. hatta biter: LIV-14   Meridyenin Özellikleri Çifttir, simetriktir, Yin meridyendir. Enerji akışı  merkeze doğrudur. 14 noktası...
Devamı

Alıcı Damar Meridyeni

Meridyenin Dış Dolanımı   Meridyenin Özellikleri 24 noktası vardır. Alıcı Damar Meridyeninin Kullanım Yerleri        Noktalar: Cv 1-8: Ürogenital sistemi hastalıkları. Hamilelere uygulanmaz. 9 -15: Mide barsak kanalı hastalıkları, dalak ve sinir sistemi hastalıkları, psişik bozukluklar 16 -22: Solunum organları hastalıkları, kalp ve sinir sistemi hastalıkları. 23-24: Ağız boşluğu ve...
Devamı

Yöneten Damar Meridyeni(Yang Meridyenlerin Denizi)

Meridyenin Dış Dolanımı Kuyruk sokumu ile anal boşluğu ortasından başlar: Gv-1 Omurga boyu yukarı doğru çıkarak, başı merkezi hatla çevreleyerek yüzün ön tarafına geçer. Üst dudağın altında biter: Gv-28 Meridyenin Özellikleri 28 noktası vardır. Fonksiyonel olarak bütün organ ve meridyenlerin segmental noktalarını üzerinde bulundurur. Bu meridyen vücudun sağ ve sol...
Devamı