Prolapse: A Natural Condition with Oriental Medicine

Sarkma: Oryantal Tıpla Doğal Bir Durum

SKYA ABBATE, DOM TARAFINDAN

Sarkmaların gelişimi doğal insani bir durumdur. Zayıflamış bir fiziksel durum nedeniyle ortaya çıkabilirler; yaş, yerçekimi, fazla ağırlık, çeşitli doğum durumları, organ çıkarma veya organ zayıflığı.

Çin tıbbında, prolapslar öncelikle dalak qi’nin batmasıyla ilişkili olarak görülür. Japon teorisinde, bu kavram biraz farklı şekillerde ifade edilir, Sonuçta zayıf bağışıklık (=doğum sonrası beslenme kaynağımız olan dalak qi’nin bir bileşeni) ve böbrek qi eksikliği ile ilgilidir. Özetle temel doğu tıbbi tedavi planı, dalağın yangını veya qi’sini yükseltmek, güçlendirmek etrafında döner.

Vücudun farklı yerinde sarkmalar meydana gelebilir. Yaygın bölgeler rektum, mesane, rahim ve bağırsakları içerir. Asit reflü hastalığına, mide fıtıklarına, kasık fıtıklarına ve hatta kalbin mitral kapak prolapsusuna izin veren sfinkter yetersizleri de, prolaps alanına girer.

Hastalar bu rahatsızlıkları için ana şikayetleri olarak tedavi görmeye gelebilir veya durumlarının bir parçası olan bir semptom için olabilir. Her halükarda, prolaps cerrahi olarak onarılması gereken noktaya gelmiyorsa, prolapslar bir oryantal tedavi stratejisiyle ele alınabilir. Bu durum için en uygun yöntemler iğneler, moksa ve TDP lambasını (terapötik kızılötesi lamba) içerir.

Her bir prolaps türü, kendine özgü farklı klinik tabloya bağlı olarak, etkili olan farklı, belirli noktalara sahipken, prolapsları tedavi etmek için kullanılabilecek, daha sonra belirti ve semptomlara dayalı olarak artırılabilecek veya değiştirilebilecek ortak noktalar:  KI27 (shu fu), ST13 (qi hu), GV20 (bai hui) ve LR5 (li gou), ve naganos noktaları diye bilinen, özel bir grup nokta. Bu nokta grubunun eşsiz enerjisine bakalım ve iğneleme tekniklerini tartışalım.

Enerji bilimi

KI27 (K=böbrek), böbrek meridyenindeki son noktadır. Enerjik olarak sınıflandırılan bir shu noktasıdır. Unutmayın doğu tıbbı teorisine göre bir shu noktası qi ve kan sapmalarını izleyip tedavi edebilir. K27 bir shu noktası olarak bu enerjik ayarlama etkisine sahiptir;  tüm organlarda qi ve kanı ayarlar. KI27, klavikulanın alt sınırında, ren kanalının iki cun yanında yer almaktadır . Bu noktayı iğneleme ihtiyacını belirlemek için, her noktayı enine bir şekilde yaklaşık üç saniye ayrı ayrı ovalayın. Bu nokta tipik olarak ağrılı bir his uyandırır ve noktanın tedaviden fayda sağlayabileceğini gösterir.

ST13 (ST=mide), KI27’nin yakınında bulunur. Klavikulanın alt sınırında ren kanalının dört cun yanında bulunur. Japon akupunkturunda ST13, Çin akupunkturunda GV20’ye benzer şekilde, sarkmaların tedavisinde en önemli nokta olarak kabul edilir. ST13’ün adının Japonca’daki bir çevirisi, “tersine dönme”dir, dolayısıyla prolaps tedavisine uygulanabilir. Çince’ye çevrilen ” qi’nin evi ” adına biraz benzer. ST13 mide, kalın bağırsak, üçlü ısıtıcı, ince bağırsak ve diğer birçok farklı meridyenin kesiştiği bir bölgedir, dolayısıyla yangı yükseltme kabiliyetindedir.

GV20 (bahsedildiği gibi) sarkma tedavisinde belki de en iyi bilinen noktadır. Yöneten damar kanalının ön saç çizgisinden  beş cun ötede, özellikle moksa kullanımıyla yangı yükseltme özelliğine sahiptir.

LR5, özellikle kasık fıtığı veya uterus prolapsusu durumunda olduğu gibi, karaciğer ile ilgili prolapsı tedavi edilebilecek ek bir noktadır. Karaciğer kanalının luo noktası, LR5 uzunlamasına, longitutinal olarak karaciğer

organ ve meridyenini uyarmak için kullanılabilir. Karaciğer meridyeni dış cinsel organları sarar, rahme bağlanır ve tendonlara, kaslara, bağlara ve sinirlere hakim olur. LR5, bu makalenin iğneleme bölümünde ele alınacak üç potansiyel konuma sahiptir.

Naganos noktaları sarkma, prolapsus tedavisinde iğnelenen özel bir nokta

grubudur. LI11 (qu chi) ve LI10 (shou san li)’ ye çok yakındırlar ve bunlara eşdeğer enerjiye sahiptirler. LI11 kalın bağırsağın he-deniz  noktası ve LI10 midenin üst he deniz noktası olarak qi ve kanı tonikler. He noktaları postnatal qi kaynaklarıdır, organ qi’yi güçlendirirler ve tendonları ve kasları beslemek için kanı üretirler.

 Naganos noktaları LI10 ve LI11 alanlarına paralel uzanır. Naganos noktaları  ulna ve kalın bağırsak meridyen arasında yer almaktadır. Dirseğe yakın bulabilirsiniz. Dirsek kıvrımından uzaklaştıkça bu dört nokta yaklaşık birer parmak arayla bulunur. Her koldaki en hassas Naganos noktasını bulmak için  her seferinde bir tarafta bir nokta olarak muayene edilir. İğnelemeden önce, tüm bu noktaları, prolapsusa katılımlarının fiziksel doğrulaması olarak KI27’de anlatılana benzer şekilde palpe edin. LR5 ve Naganos’un konumları için Şekil I ve II’ye bakın . 

Şekil I: Naganos ve LI10 ve LI11 ile ilişkileri (LI=Kalın bağırsak)

Aşağıdaki şekildeki LR5’in üç yerini palpe edin:

Şekil II: LR5’in üç konumu.(LR=Karaciğer)

LR5 (1): dikey olarak, kemik üzerindeki yarıkta,

LR5 (2): dikey olarak, kemik yanı,

LR5 (3): dikey olarak, kemik yanı.

İğneleme Tekniği

Hem KI27 hem de ST13, göğsün 0,3-0,5 inç yanal yönüne çapraz olarak aynı şekilde iğnelenir. Benimsediğim verimli bir teknik, iki noktayı diş açma veya baştan sona iğneleme yoluyla birleştirmektir. Bu, normalde gerekli olan iğne sayısını dörtten ikiye düşürür. İğneyi KI27’ye sokun ve ST13’e doğru iplik geçirin. Akciğerlerin yakınlığı ve bir pnömotoraksa neden olma potansiyeli nedeniyle qi elde etmeyerek veya bir kaldırma itme yöntemi kullanarak dikkatli olun.

GV20, ne için kullanıldığına bağlı olarak bir dizi iğneleme tekniğine sahiptir. Sarkma tedavisinde noktayı 45-15 o açıyla meridyen yönünde eğik olarak iğnelerim : yani önden bu bir tonifikasyon tekniğidir çünkü meridyenin yönü budur. İğneyi bu şekilde 0,5 inç sokun. Az miktarda qi elde edilebilir. Tercih edilen yöntem olan moxa kullanılırsa, doğrudan, iz bırakmayan bir yöntemle noktadaki üç koni moksa yakın veya bir moksa direği ile ısıtın. Kafa kıllarını yakmamaya dikkat edin.

En hassas LR5 noktası konumunu seçin. Her nokta aşağıdaki şekilde iğnelenir: LR5 (1) ve (3) – meridyen yönünde 0.3-0.5 inç iğnelenir -; LR5 (2) – iç bacağa doğru enine 0,3-0,5 inç iğnelenir-. Seçilen noktada az miktarda qi elde edilebilir.

Her koldaki en hassas Nagano noktası iğnelenebilir. İğneyi dik olarak 0,5-1,0 inç yerleştirin. Qi elde etmeyin; daha ziyade, bu noktalarda gelişen “kireçlenme alanlarını” kırmak için nazikçe ama tekrar tekrar kaldırın ve itin. Burada, iğneyi bölgedeki tıkanıklığı mekanik olarak kırmak için kullanıyorsunuz, bu ilk başta yapışkan, sonra sakızlığı, gavşekliği kırdıkça gevrek olma eğilimindedir. Bu teknik, iğneleme sırasında güçlü bir aşağı inme hissi ve tedaviden sonra ağrı üretir. Tedavi sırasında kaldırma-itme tekniğini 2-3 kez tekrarlayın.

Daha önce bahsedildiği gibi, ana tedavi planına başka noktalar da eklenebilir. Aynı şekilde tüm bu noktalara 3-5 dakika kadar yakı uygulanabilir. Karın sarkmaları için etkili bulduğum ek bir yöntem, seans başına 20 dakikalık bir süre boyunca TDP lambasını karın üzerine uygulamaktır. Bu tedavi mesane, rahim ve bağırsaklar gibi sarkmalar için değerlidir. Lambanın etkisi, doğal enerjiyi yükselten ve dalağın qi’sini destekleyen böbrek qi’yi güçlendirmeye hizmet eder.

Klinik deneyimime göre, bu yöntemlerin tümü, sorunun tamamen düzeltilmesi için olmasa da, en azından cerrahi müdahale gerektirecek noktaya ilerlememişse durumu stabilize etmeye yardımcı olmak için bireysel vakalarda başarılı olduğunu kanıtladı.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın