Tababetin konuları hakkında | Akupunkturile.com

Tababetin konuları hakkında

İbni Sinanın görüşleri, Tababetin Kanunu.

Tababetin tarifi

Tababet öyle bir ilimdir ki; insan vücudunun ahvalini, sağlık ve hastalık hallerini öğretir.

Tababet; hastalık halini yani yitirilmiş sağlamlık halini, sıhhatli hale gelmenin yollarını ve sağlıklı durumu korumanın yollarını öğretir.

Bazı kimseler; siz tababeti nazari ve ameli (teorik ve pratik) diye bölmek gerekirken, onu nazari bir bilim haline getirdiniz diye söyleyebilir.

Her sanat ve felsefe gibi tababetinde nazari ve ameli kısmı vardır.

Tababet nazari ve ameli oluyor dediğimizde; bu ilimle uğraşanların bir kısmı bu ilmi öğrenecek, bir kısmı da ameli olarak uğraşacak diye düşünmemeliyiz. Bizim dediğimiz tababet, tababet kanunlarının ilmini ve onu pratikte nasıl kullanılacağını bildirir.

Tababetin nazariyesi dendiğinde tababetin esas kuralları hakkında araştırma inceleme diye düşünmeliyiz. Burada ameliyenin  nasıl olduğu anlaşılmaz. Mesela nazari olarak tababette ateş 3 çeşit, mizaç 9 çeşittir diyoruz. Ameli tababetin kullanılan çarelerini ve bedeni harekete geçirmeyi düşünmüyoruz. Belki bir fikir ve endişeyi (sorunu) ifade edecek tababet ilminin bir kısmını düşüneceğiz. Bu fikir çarenin nasıl olacağını beyan etmeyi (açıklamayı) gösterir.

Bir kişinin durumu 3 çeşittir: sağlıklı, hastalıklı ve ne hastalık ne de sağlamlığa ait olmayan ara durum. Burada nazari olarak üçüncü bir hali var saymak doğru değildir.

Sağlamlık, sağlık öyle bir haldir ki, bununla uzuvlardan ve organlardan sağlam işlevler oluşur. Sağlığın bundan daha açık bir tarifi yoktur. Lakin bu konuyu tenkit edenler sağlamlığı kendilerine göre tarif ederek belirsiz halleri sağlamlık tarafına dahil ediyorlar. Bu konuyu tartışacak olanlar tabipler olmamalıdır. Bu meselede doğru olanı bulma başka bir ilimin, mantığın konusudur. Hakikat mantıktan talep edilmelidir.

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj