Depresyon (TCM)

Geleneksel Çin Tıbbı; Amnezi, Depresyon, Minör Depresyon, Majör Depresyon   Minör depresyon Heart and spleen deficiency Xin Pi Liang Xu […]

Ankilozan spondilit

Ankilozan Spondilit Prognoz Uygulanan tedavi 10-20 yıl boyunca yavaş yavaş ilenleyen hastalığın seyri üzerine etkili değildir. Bu sürenin sonunda hastalık […]

Tababetin konuları hakkında

İbni Sinanın görüşleri, Tababetin Kanunu. Tababetin tarifi Tababet öyle bir ilimdir ki; insan vücudunun ahvalini, sağlık ve hastalık hallerini öğretir. […]