Ankilozan Spondilit

Prognoz

Uygulanan tedavi 10-20 yıl boyunca yavaş yavaş ilenleyen hastalığın seyri üzerine etkili değildir. Bu sürenin sonunda hastalık kısmen veya tamamen düzelir. Hastalık sakro iliak veya lomber eklemlerde sınırlı kalabileceği gibi bütün omurgayı ve diğer eklemlerle organlarıda tutabilir.

 

Tedavi

Hastalık teşhis edilir edilmez hastanın dik durabilme özelliğini mümkün olduğunca koruya bilmek için postür (düzgün duruş) devamını sağlayan egzersizlere girişilmelidir.

Egzersizler sırasında sırt hareketleri üzerinde durulmalı, omurganın göğüs bölümünün düzleştirilmesine, eğilme şeklindeki hareketlere çalışılmalı, omurganın her yöne mümkün olduğunca hareket edebilmesi için çaba harcanmalıdır.

Gövde fleksiyonunu (öne eğilme) uzun süre devam ettirmemek gerekir.

Boynun ve sırtın üst bölümünün fleksiyonunu engellemek için hasta sert bir şilte üzerinde sırt üstü yatmalı, çok alçak bir yastık kullanmalı ya da yastıksız yatmalıdır.

Ellerin baş ardında kilitlenmesi ve bu durumda mümkün olduğu kadar açılması egzersizi yoluyla pektoral kasların gerilmesi ve sırtın düzleşmesi sağlanabilir.

Daha iyi hareket olanağı sağlamak için egzersizlerden önce sıcak banyo veya kompres kullanılabilir.

Hasta her gün bol miktarda istirahat etmeli ve kendini yormaktan kaçınmalıdır.

Ağrı kesici bir ilacın kullanılması ağrıyı giderebilir, hastanın daha iyi uyumasını ve egzersiz yeteneğinin artmasını sağlayabilir. Steroid grubu olmayan antienflamatuar ilaç lardan biri örneğin günde 3-5 kez 20 mg indomethazin verilebilir. Aspirin bazı hastalarda yardımcı olabilir. Narkotik ve kortikosteroid verilmemelidir.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.