Parkinson Hastalığı

Burada hastalık kelimesi yerine görüntüsü demek daha doğru olur.
Parkinsonizm de denilen sendromda değişik şekillerde belirtiler kendini gösterebilir.
Çok iyi teşhis koyup ona göre ona göre tedavi yapılırsa oldukça memnuniyet verici neticeler alınmaktadır. Boyun ve baş radyoloji tetkikleri şarttır.
Akupunktur uygulaması sonucu el titremesi, baştaki sallantıların cok azaldığı ve bazen kaybolduğu görülmüştür. Tedavisi güç hastalıklardan birisidir.

 Elektro akupunktur ve manyetik alan uygulamaları ve gerekirse ozon tedavisi neticeyi daha da iyileştirmektedir.

PARKINSON HASTALIĞI

Tremor, kas rijiditesi ve postüral reflekslerin kaybı ile karakterizedir

Sekonder veya semptomatik parkinsonizm çeşitli nedenlerden oluşur ve aynı klinik görünümlere sahiptir

Etyopatogenez

Paralysis agitans veya primer Parkinsonizm’in sebebi bilinmemektedir. Her iki cinsi ve her ırkı tutar; 50-60 yaşlar arasında başlar. Substantia nigra ve globus pallidus’ta hücre kaybının beyinde dopamin eksikliğine yol açtığı gözlenmiştir.

• Nöron hücrelerinin yaşlanma proçesi, hassas kişilerde (özellikle nigral hücreleri hassas olanlarda) olayla ilgili olabilir

• Sekonder veya semptomatik Parkinsonizm Karbon monoksit, manganez zehirlenmesi, bazal ganglionlarda tümör, encephalitis lethargica (Von Economo hastalığı), bazı ilaçlar (nöroleptik veya psikoterapötik ajanlar), aterosklerozis (arteryosklerotik psödoparkinsonizm), bilinmeyen sebebe bağlı mültinöronal dejeneratif hastalıklar veya nörosifiliz gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Klinik belirti ve bulgular

• Bir veya iki elde tremor (hap yapar tarzda)

• Ekstremitelerde sertlik

• Konuşma ve hareketlerde yavaşlama

• Maske yüz (göz kırpmanın kaybolması, heyecan ifadesinin kaybı) Bedenin öne eğilmesi

• Çabuk çabuk, beceriksiz yürüme, yürürken kol sallamanın kaybı • Monoton konuşma

• Ağızdan salya akması

• Vakaların çoğunda hastanın yetersiz hale gelmesi 10-20 yıl alır, ender olarak hızlı seyreder

• Zekâ etkilenmez

Ayırıcı tanı

• Bütün belirti ve bulgular tamamsa tanı kolaydır

• Senil tremor : Rijidite yoktur. Tremor daha ince ve hızlıdır

• Ailevi tremor

• Progresif lentiküler dejenerasyon (Wilson hastalığı)

Tedavi

• İlaca bağlı olanlarda ilaç kesilir ve düzelme gözlenir

• Antikolinerjikler tedavide uzun süre başarı ile kullanılmışlardır ve daha çok ilaca bağlı Parkinsonizm’de etkindirler.

Parkinsonyen sendrom:

Sin. Globus pallidus sendromu:  Adali rijidite, mimiksiz yüz (facies parkinsonien), iradi hareketle artan ve istirahatte kaybolan tremor, otomatik ve müşterek hareketlerin kaybolması, salivasyon ve adali kramplarla müterafık ve globus pallidus lezyonlarına bağlı bir sendromdur. Bu arazlar Parkinson hastalığının (paralizis ajitans) karakteristiğidir. Ensefalitis letarjika ve arteryosklerozdan sonra da görülebilir.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın