Reaktif Hipoglisemi

Şeker Hastalığında önemli bilgiler

Şeker hastalığı teşhisinde glikoz tolerans testi (şeker yükleme testi) yapılmadan sağlıklı bir teşhis konulamaz ve tedavi başarılı olamaz. Glikoz tolerans testine bakarak 6 çeşit şeker hastalığı olduğunu görüyoruz.

1-      Yüksek başlayıp yükselerek devam eden tip

2-      Yüksek başlayıp 3 saat sonra normalin altına düşen tip (Akupunkturdan faydalanan tip)

3-      Normal başlayıp 2 saatte yükselip yüksek devam eden tip.

4-      Normal başlayıp 2 saatte yükselip 3. saatte normalin altına inen tip (Akupunktur yararlı oluyor)

5-      Normal başlayıp hiç yükselmeden devam eden tip

6-      Normal başlayıp devam eden 3. saatte normalin altına inen tip (Akupunktur tedavisine cevap verebiliyor)

Bunları bilerek tedaviyi, diyeti ve ilacı hastaya göre belirlemek gerekir.

Yüksek başlayıp normalin altına düşen reaktif hipoglisemide, ilaç şekeri düşüreceği için ters bir etki görülebilir.

Normal başlayıp yükselen sonra hipoglisemi olan tipin rejimi ve ilaç uygulaması çok özel olacaktır.

Son bilgilere göre insülinin üretilmesinin sadece Pankreas’tan olmayıp akciğer, mide, karaciğer ve böbreğin de rolü olduğu anlaşılmıştır. Akupunkturun YIN ve YANG dengesini düzelterek bu üretimi normalleştirdiği anlaşılmaktadır. Kasların faaliyetlerinin insülin dengesi üzerindeki rolü bellidir. Akupunktur buna da yardımcı olmaktadır.

Akupunkturun başarısı insüliner sistemin cevap vermesine bağlıdır. Ayrıca Pankreas reaksiyonunun düzelmemesi: vagus sinir sisteminin salgıladığı acetilkolin, ince barsağa geçen gıdaların etkisi ile salgılanan kolesistokinin ve ince barsakta asitli gıdaların etkisi ile salgılanan sekretinin etkisine de bağlıdır. Aşırı karbonhidrat, aşırı protein ve aşırı asitli maddeler de sistemi etkilemektedir. Glikojen şeklinde depo edilen maddeler  yağlara dönüşür  ve yağlar da insülin salgısını arttırır. O halde başarı için yağların da eritilmesi gerekir. Lokal Akupunktur iğneleri bu konuda iyi bir yardımcıdır. Amino asitlerin proteine çevrilmesinde insülinin etkisini de göz önüne almak gerekir.

İnsülin salgısını etkileyen faktörleri özetlersek;

-Artmış kan glikozu
-Kanda amino asitlerin artışı
-Gastro intestinal hormonlar (gastrin, kolesistokinin, sekretin, peptit)
-Glukagon, büyüme hormonu
-Kortizol
-Parasempatik uyarı (Acetil kolin), (üzüntü, sinirlenme)
-Beta adrenerjik aktivite
-Şişmanlık
-Bazı ilaçlar (sülfonilüre gibi)
-Leptin (Negatif etki), somatostatin, alfa adrenerjik etki

Diabet konusu çok uzun ve karmaşıktır. Bazı hormonlar birbirini ters etkilerler
Bu arada tiroid hormonları ve cinsel hormanların etkileri de çok önemli olarak etüd edilmeli ve diabete olan etkileri göz önüne alınmalıdır.

Sonuç olarak akupunkturun her bir faktördeki düzenleyici etkisi Yin ve Yang sisteminin ayarlanması ile meydana gelmektedir.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın