Mide Meridyeni | Akupunkturile.com

Mide Meridyeni

meridyen-mideMeridyenin Dış Dolanımı

 • Mide meridyeni ST-1’le başlar (orbitanın alt kısmı)
 • Ağız köşesine iner: ST-4
 • Alt çeneye gelir
 • Boynu takip ederek köprücük kemiğinin ortasına gelir: ST-12
 • Kaburgaları takip eder, meme başının altından “ST-18” karın bölgesine gelir.
 • Bacağın ön yüzünden dize
 • Oradan ayak bileğine gelir.
 • Ayak sırtını takip ederek 2. parmağın tırnak kenarında sonlanır: ST-45

 

Meridyenin Özellikleri

 • Çifttir, simetriktir, Yang meridyendir.
 • Enerji akışı  merkezden dışa doğrudur.
 • 45 noktası vardır.
 • Enerjisini kalın barsaktan meridyeninden alıp, dalak meridyenine verir.
 • Maksimal aktif saati 07.-09 saatleri arasıdır.
 • Topraktır.

Enerji: Rutubet
Duygu: Endişe
Beden tabakaları: Et
Myotomi: Bacağın dış tarafı
Tad: Tatlı
Renk: Sarı
Açıldığı organ: Ağız
Nabız: Sağ bilekte ikinci pozisyonda yüzeyde.

 

Fonksiyonel ve Enerjetik Özellikleri

 • Yang enerjisi üreten bir meridyendir.
 • Mide Qi’si organizmanın en önemli enerjilerinden biridir.
 • Mide-barsak kanalı bir çok hormonu ürettiğinden elektroforez, tuz-su mübadalesi, genel homeostaz regülasyonunda önmelidir.

Mide Meridyeninin Bağlantıları

 • Eş meridyeni dalak meridyeni ile bağlantılıdır.
 • Gece-gündüz kuralına göre perikard ile bağlantılıdır.
 • Karı-koca kuralına göre kendisi karı, kocası safra kesesidir.
 • Büyük siklusa göre annesi kalın barsak, oğlu dalaktır.
 • Sheng siklusuna göre annesi üçlü ısıtıcı, oğlu kalın barsaktır.
 • Yang ming sistemine göre kalın barsak ile bağlantılıdır.
 • Yönetici damar meridyeni ile bağlantılıdır.

 

Mide Meridyeninin Kullanım Yerleri

I- Mide barsak kanalının bütün hastalıkları  ve bunlarla ilgili tüm sendromlarda.
II- Meridyen boyu olan hastalıklar ve ağrılar.
III- Maniakal ve depresif durumlarda, nevrastenide, karasızlık.

 

Solunum yolu hastalıkları
Boğaz ve gırtlak hastalıkları
Hipertansiyon
Cinsel hastalıklar.

 

MiDE MERİDYENİNDE

Yin Fazlalığı Durumlarında

Hipoasidite, gastrit
Karında gurultu
Karında şişkinlik
Kusma
Diare
Hazımsızlık
İştahsızlık
Midede dolgunluk
Kanal boyu uyuşma ve parestezi
Avuç içi ve ayak altı yapışkanlık
Sönük bakış
Hayata bakış ve istekte azalma.

Yang Fazlalığı Durumlarında

Hiperasidite, gastrit.
Midede ağrı ve spazm
Açlık hissi
Hıçkırma
Kabızlık
Kanal boyu ağrılar
Yüksek ateş ve sinirlilik
Ağızda kuruluk
Ağızda, şişme, ağrı
Ağız mukozasında çatlama
Diş kökleri hastalığı
Hızlı konuşma
Manyakal durum
Kırmızı yüz, Korkulu rüyalar, kabus

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj