Akupunkturun Kullanım Alanları

Akupunkturun son derece etkin olduğu kinik olayları bir şema ile özetlemek istersek onları 5 bölümde şöylece sıralayabiliriz:

  1. Ağrılı olanlar
  2. Spazmlı olanlar
  3. Fonksiyon bozukluğu olanlar
  4. Lezyonlu olanlar
  5. Ruhsal bozukluklar

Ağrılı Olanlar; iyice belirgin bir organik lezyonu olmayan bir hasta (siyatik, bel ağrısı, serviko brakial nevrit, baş ağrısı, yarım baş ağrısı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar gibi) bünyesinin bir veya birçok belli noktasından yakınır.

Unutulmaması gereken bir ilke vardır: bir ağrı bir tek iğne ile yatıştırıldığında, ağırlaşmaya neden olmaması için başka bir uygulama yapılmamalıdır.

Ağrının geri dönmesine, veya yer değiştirmesine, veya hatta başka bir hastalık belirtisi biçimi almasına engel olmak içi, iyileşmeden 8 gün sonra, organik dengeleme iğnesi gerekli olacaktır. Bu gözlem özellikle (gözle ilgili yarım baş ağrıları gibi) allerjik ağrılara uygulanır.

Kendiliğinde ağrılı noktalara gümüş iğne uygulanır.

Kendiliğinden ağrılı nokta; Muvafakat Noktaları denilen, 12 organdan biri üzerinde bulunan, sırttaki bu özel noktaların üzerindeyse, bu nokta 5 saniyeden (akut durumlar) 10 dakikaya (kronik durumlar) kadar iğnelenir. Ancak bu; Muvafakat Noktası tarafından belli edilen organın akut veya kronik hastalıklarının tedavisi için başlangıç sayılır.

Spazmlı Olanlar: iki kısımdır.

  1. Kas kasılmaları, spazmları
  2. Plexus solaris spazmı

Spazmlar veya kas kasılmaları (kramplar): gümüş iğne kasın kalınlığına göre 1-5 cm derine kas kitlesi içine batırılır.

Plexus solaris spazmı (plexus coelacum spazmı): bu spazm (solarite) hemen hemen daima morali altüst edebilen bir yürek darlığı duygusuyla birlikte bulunur. Bu durumda hastanın sempatikotonik (yang fazlalığı) veya vagotonik (yin fazlalığı) olup olmadığı araştırılmalıdır.

sempatikotoni durumunda: döllenme oluğunun en ağrılı noktası (plexus solaris n.) için altın iğne uygulanmalıdır. Aynı zamanda yönetici oluğun en yatıştırıcı noktasına (11. n) gümüş iğne batırılmasıyla denge sağlanmış olur.

vagotoni durumunda: bunun karşıtı yapılır. Plexus solarise gümüş iğne ve yönetici oluğa altın iğne uygulanır. Zaten bu solaris spazmları aşağıda gösterilen (fonksiyonel bozukluklar) duruma geçiş gösterir.

Fonksiyonel Bozukluklar: organik lezyon bulunmayan saf fonksiyonel bozukluklar her hastaya özeldir. Klinik muayene, laboratuar ve radyoloji bulguları, Çin tıbbına göre inceleme ve değerlendirme sonucu doğru yerlere yapılan iğnelemeler fonksiyonel denge bozukluğunu düzeltir.

Lezyon Bozuklukları: ister bir ameliyat veya bir enfeksiyon (bakteriyel, viral) sonucu meydana gelmiş olursa olsun; organik lezyonu bulunan hastada  aynı anda hem fonksiyon bozukluğu, hem de hemen hemen daima spazmlar veya kendiliğinden ya da kışkırtılarak meydana getirilmiş ağrılı bölgeler bulunur.

Akupunktur tedavisi bu fonksiyonel bozukluklar üzerine doğrudan etki yapabilecektir. Fonksiyon bozukluklarının düzelmesi bazı durumlarda (lezyon düzelmez,irreversibl bir durum göstermiyorsa) lezyonda da iyileşme sağlar. Hatta mide kanamaları, mide ülseri, sinüzitler gibi hastalıklarda tam iyileşmeyi kolaylaştırabilir.

Akupunktur iğneleriyle yalnız ağrının dindirilmesi bile, radyolojiyle gösterilebileceği gibi, bazen lezyonların hızla ortadan kalkmasını sağlar.

Ruhsal Bozukluklar: savaşlar, depremler, pandemiler, ekonomik krizler bu tür bozukluk ve hastalıkları artırmaktadır. Bunları 3 bölümde toplayabiliriz:

  1. Akıl hastaları; mentaux, zihinsel
  2. Ruh hastaları; psychique, psişik
  3. Sinir hastaları; pithiatique

Gerçek akıl hastaları: daima gerçek beyin lezyonlar bulunan hastalardır ve akupunktur çoğu zaman etkisizdir.

Ruh hastaları: yürek darlığı, nedeni belirsiz üzüntüler ve irade noksanlığı gösteren hastalar akupunkturdan çok yarar görür. En iyi etki yapan akupunktur noktaları 19. Yönetici Oluk (altın), 3. Kalp (altın) 36. Mide (gümüş) noktasıdır.

Sinir hastaları: nevrozlarda akupunktur onlar üzerinde güçlü bir telkin aracı olarak etki yapar.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.

Bir cevap yazın