Catagory 1 Herbs for Relieving Exterior Syndromes
1.KATAGORİ YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI GİDEREN BİTKİLER 解 表 药
149
A – TABİATI SICAK OLAN YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI
 GİDEREN   BİTKİLER 辛 温 解 表 药
6
Ma huang  麻黄 [ma huan]    Efedra    Herba Ephedrae
Gui zhi  桂枝 [gui zı]   Tarçın   Ramulus Cinnamomi
Sheng jiang  生姜 [şen cian]   Taze zencefil   Zingiberis Officinalis
Jing jie  荆芥 [cin ci]   Herba Schizonepetae
Fang feng  防风 [fan fen]   Radix Ledebouriella
Qiang huo  羌活 [kian huo]   Rhizome et Radix   Notopterygii
B – TABİATI SOĞUK OLAN YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI GİDEREN BİTKİLER 辛 凉 解 表 药
6
Bo he 薄荷 [bo he]   Nane Herba Menthae
Sang ye 桑叶 [san ye]   Dut yaprağı   Folium Mori Albae
Ju hua 菊花 [yu hua]   Ayçiçeği   Flos Chrysanthemi
Ge gen 葛根 [ge gen]   Radix Puerariae
Sheng ma 升麻 [şen ma]   Rhizoma Cimicifugae
Chai hu  柴胡 [çai hu]   Radiks Bupleuri
Catagory 2 Heat-Clearing Herbs
2.KATAGORİ SICAKLIĞI TEMİZLEYEN BİTKİLER   清热药
23
A – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE ATEŞİ SÖNDÜREN  BİTKİLER
6
B – SICAĞI TEMİZLEYEN VE NEMİ KURUTAN BİTKİLER
5
C – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE KANI SOĞUTAN  BİTKİLER
3
D – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE TOKSİNLERİ ARINDIRAN
BİTKİLER
6
E – ZAYIF SICAKLIĞI TEMİZLEYEN  BİTKİLER
3
Catagory 3 Purgative Herbs
3.KATEGORİ İÇ SÜRDÜREN BİTKİLER  泻下药
8
A – GÜÇLÜ İÇ SÜRDÜREN BİTKİLER PÜRGATİFLER  攻下药
3
B – YUMUŞATICI SÖKÜCÜLER , LAKSATİFLER润下药
2
C – ŞİDDETLİ SU SÖKÜCÜLER , DİÜRETİKLER  峻下逐水药
3
Catagory 4 Anti-Rheumatics
4. KATAGORİ RÜZGAR VE NEM GİDEREN BİTKİLER ANTİROMATİZMAL BİTKİLER  祛风湿药
4
Catagory 5 Aromatic Herbs for Resolving Dampness
5. KATAGORİ NEM GİDEREN AROMATİK BİTKİLER  芳香化湿药
6
Catagory 6 Herbs for Inducing Diuresis and Excreting Dampness
6.KATEGORİ SUYUN AKIŞINI KOLAYLAŞTIRAN , NEMi EMEBİLEN BİTKİLER   利水渗湿药
9
Catagory 7 Herbs for Warming the Interior
7.KATEGORİ İÇ ORGANLARI ISITAN BİTKİLER   温里药
6
Catagory 8 Herbs for Regulating Qi
8.KATEGORİ CHİ’Yİ DÜZENLEYEN BİTKİLER 理气药
10
Catagory 9 Herbs for Removing Food Stagnation
9.KATEGORİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİTKİLER 消食药
4
Catagory 10 Anthelmintics
10.KATEGORİ BAĞIRSAK KURDU DÜŞÜREN BİTKİLER  驱虫药
2
Catagory 11 Hemostatics
11.KATEGORİ KANAMAYI DURDURAN BİTKİLER 止血药
5
Catagory 12 Herbs for Promoting Blood Circulation and Relieving Blood Stasis
12.KATEGORİ KANI SULANDIRAN VE
TIKANIKLIKLARI GİDEREN BİTKİLER 活血祛淤药
7
Catagory 13 Herbs Resolving Phlegm and Relieving Cough and Asthma
13.KATEGORİ BALGAMI ERİTEN, ÖKSÜRÜĞÜ DURDURAN, NEFES AÇAN BİTKİLER 化痰止咳平喘
4
A – BALGAMI ERİTEN BİTKİLER 化痰药
3
B – SICAK BALGAMI TEMİZLEYEN BİTKİLER
1
C – ÖKSÜRÜĞÜ DURDURAN VE NEFES DARLIĞINI SAKİNLEŞTİREN BİTKİLER 止咳平喘药
5
Catagory 14 Tranquilizers
14.KATEGORİ SAKİNLEŞTİRİCİ BİTKİLER 安神药
5
Catagory 15 Herbs for Calming the Liver and Checking Wind
15.KATEGORİ KARACİĞERİ SAKİNLEŞTİREN VE KARACİĞER RÜZGARINI GİDEREN BİTKİLER 平肝息风药
2
Catagory 16 Herbs for Resuscitation
16.KATEGORİ ACİL DURUMDA CANLANDIRAN BİTKİLER  开窍药
4
Catagory 17 Tonic for Deficiency Syndromes
17.KATAGORİ EKSİKLİK SENDROMLARINI GÜÇLENDİREN BİTKİLER 补虚药
A – Chi eksikliği sendromunu gideren bitkiler 补气药
9
B – Yang eksikliği sendromunu gideren bitkiler 补阳药
8
C – Kan eksikliği sendromunu gideren bitkiler  补血药
5
D – Yin eksikliği sendromunu gideren bitkiler  补阴药
3
Catagory 18 Astringents
18.KATEGORİ  TUTUCU BİTKİLER 收涩药
4
Catagory 19 Herbs for External Use and Others
19.KATEGORİ HARİCEN KULLANILAN BİTKİLER 外用药
KUSTURUCU BİTKİLER 涌吐药
6 

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.