Kategorilerine Göre Çin Şifalı Bitkileri | Akupunkturile.com

Kategorilerine Göre Çin Şifalı Bitkileri

 Catagory 1 Herbs for Relieving Exterior Syndromes
1.KATAGORİ YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI GİDEREN BİTKİLER 解 表 药
149
A – TABİATI SICAK OLAN YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI
 GİDEREN   BİTKİLER 辛 温 解 表 药
6
B – TABİATI SOĞUK OLAN YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI GİDEREN BİTKİLER 辛 凉 解 表 药
6
 
Catagory 2 Heat-Clearing Herbs
2.KATAGORİ SICAKLIĞI TEMİZLEYEN BİTKİLER   清热药
23
A – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE ATEŞİ SÖNDÜREN  BİTKİLER
6
B – SICAĞI TEMİZLEYEN VE NEMİ KURUTAN BİTKİLER
5
C – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE KANI SOĞUTAN  BİTKİLER
3
D – SICAKLIĞI TEMİZLEYEN VE TOKSİNLERİ ARINDIRAN
BİTKİLER
6
E – ZAYIF SICAKLIĞI TEMİZLEYEN  BİTKİLER
3
 
Catagory 3 Purgative Herbs
3.KATEGORİ İÇ SÜRDÜREN BİTKİLER  泻下药
8
A – GÜÇLÜ İÇ SÜRDÜREN BİTKİLER PÜRGATİFLER  攻下药
3
B – YUMUŞATICI SÖKÜCÜLER , LAKSATİFLER润下药
2
C – ŞİDDETLİ SU SÖKÜCÜLER , DİÜRETİKLER  峻下逐水药
3
 
Catagory 4 Anti-Rheumatics
4. KATAGORİ RÜZGAR VE NEM GİDEREN BİTKİLER ANTİROMATİZMAL BİTKİLER  祛风湿药
4
 
Catagory 5 Aromatic Herbs for Resolving Dampness
5. KATAGORİ NEM GİDEREN AROMATİK BİTKİLER  芳香化湿药
6
 
Catagory 6 Herbs for Inducing Diuresis and Excreting Dampness
6.KATEGORİ SUYUN AKIŞINI KOLAYLAŞTIRAN , NEMi EMEBİLEN BİTKİLER   利水渗湿药
9
 
Catagory 7 Herbs for Warming the Interior
7.KATEGORİ İÇ ORGANLARI ISITAN BİTKİLER   温里药
6
 
Catagory 8 Herbs for Regulating Qi
8.KATEGORİ CHİ’Yİ DÜZENLEYEN BİTKİLER 理气药
10
 
Catagory 9 Herbs for Removing Food Stagnation
9.KATEGORİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİTKİLER 消食药
4
 
Catagory 10 Anthelmintics
10.KATEGORİ BAĞIRSAK KURDU DÜŞÜREN BİTKİLER  驱虫药
2
 
Catagory 11 Hemostatics
11.KATEGORİ KANAMAYI DURDURAN BİTKİLER 止血药
5
 
Catagory 12 Herbs for Promoting Blood Circulation and Relieving Blood Stasis
12.KATEGORİ KANI SULANDIRAN VE
TIKANIKLIKLARI GİDEREN BİTKİLER 活血祛淤药
7
 
Catagory 13 Herbs Resolving Phlegm and Relieving Cough and Asthma
13.KATEGORİ BALGAMI ERİTEN, ÖKSÜRÜĞÜ DURDURAN, NEFES AÇAN BİTKİLER 化痰止咳平喘
4
A – BALGAMI ERİTEN BİTKİLER 化痰药
3
B – SICAK BALGAMI TEMİZLEYEN BİTKİLER
1
C – ÖKSÜRÜĞÜ DURDURAN VE NEFES DARLIĞINI SAKİNLEŞTİREN BİTKİLER 止咳平喘药
5
 
Catagory 14 Tranquilizers
14.KATEGORİ SAKİNLEŞTİRİCİ BİTKİLER 安神药
5
 
Catagory 15 Herbs for Calming the Liver and Checking Wind
15.KATEGORİ KARACİĞERİ SAKİNLEŞTİREN VE KARACİĞER RÜZGARINI GİDEREN BİTKİLER 平肝息风药
2
 
Catagory 16 Herbs for Resuscitation
16.KATEGORİ ACİL DURUMDA CANLANDIRAN BİTKİLER  开窍药
4

 

Catagory 17 Tonic for Deficiency Syndromes
17.KATAGORİ EKSİKLİK SENDROMLARINI GÜÇLENDİREN BİTKİLER 补虚药
 
A – Chi eksikliği sendromunu gideren bitkiler 补气药
9
B – Yang eksikliği sendromunu gideren bitkiler 补阳药
8
C – Kan eksikliği sendromunu gideren bitkiler  补血药
5
D – Yin eksikliği sendromunu gideren bitkiler  补阴药
3
 
Catagory 18 Astringents
18.KATEGORİ  TUTUCU BİTKİLER 收涩药
4
 
Catagory 19 Herbs for External Use and Others
19.KATEGORİ HARİCEN KULLANILAN BİTKİLER 外用药
KUSTURUCU BİTKİLER 涌吐药
6 

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj