Çeşili sebeplerle veya çok soğuk alma neticesi yüz sinirinin hastalanmasıdır. Kısa bir sürede yüzün her türlü hareketi kaybolur. Hastanın yüzü sağlam tarafa kaymış gibidir. Hasta göz kapağını kapatamaz, felçli tarafta alnını karıştıramaz ve yanağın felci dolayısıyla yemek yemede güçlük çeker, sulu gıdalar felçli tarafın dudağırdan dışarı akar.

Bulgular infranükleer musabiyetin seviyesine göredir.
-Stilomastoid foramen seviyesinde bir lezyon a motor kusur
-Chorda timpani birleşme yerinde a 2/3 ön dilde tad hissi ve salya ifrazında artış
-Stapedius kası sinirinden proksimalde a hiperakuzi
-İç kulak yolu seviyesinde a sinirsel tipte sağırlık

Yüz felci veya Bell paralizisi stilomastoid foramen seviyesinde periost veya sinir kılıfının ödem ve hiperemi ile şişip fasial siniri sıkıştırmasından ileri gelir. Başlangıçta sinir ödemlidir. Geç safhada fibröz bir şerit halini alır.

 

Tedavi

Salisilat, B vitaminleri.

Akupunktur

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.