Özel Noktalar | Akupunkturile.com

Özel Noktalar

1.2. Ana ve özel ()spesyal) noktalar
Ana noktaların (lokal, regional, uzak noktalar) yanında akupunktur tedavisinde mutad olarak, özel (spesyal) noktalar denilen noktalar kullanılır.
Lokal noktalar; ağrılı bölge, hasta organ üzerindeki n.
Regional noktalar; hasta bölgeye komşu n.
Uzak noktalar; daha uzakta, diz ve dirseğin distalindeki noktalardır.
Özel noktalar; bazıları uzak noktalar gibi diz ve dirseğin distalindedir. Özel (spesyal) noktalar aşağıda önem sırasına göre anlatılmıştır.
 
1.2.1. Özel (spesyal) noktalar
a- Quelpunkt, yuan nokta, kaynak noktası
Her üç dolanımda ikişer meridyen transversal kanalla (lo kanalı) birbirine bağlanmıştır. Bu enine bağlantının başlangıç noktası Lo noktası, son noktası da yuan noktadır. Her meridyenin Yuan ve Lo noktası vardır. Lo kanallarıyla bağlanan meridyenlere çiftleşmiş meridyenler denir. Aralarında sıkı bir fonksiyonel ve enerjetik ilişki vardır. Yuan noktası üzerinden enerjetik dengesi bozulmuş bir meridyeni pozitif etkileyebiliriz. Enerji azlığı ya da fazlalığı fark etmez. Yani etkisi ambivalandır. Bu ambivalan etki  imkanı ile; meridyenin tonifiye noktası ile beraber uygulamada tonifiye etkisi, sedasyon noktası ile beraber uygulamada sedasyon etkisi kuvvetlenir.
 
b- Durchgangspunkt, lo nokta, geçiş noktası
Lo nokta yukarda bahsedilen lo kanalının başlangıç noktasıdır. Sadece meridyene özel endikasyona değil, çiftleştiği meridyenin özel endikasyonuna da sahiptir.
Meridyen çiftlerinde enerjetik farklılık varsa, zayıf meridyenin lo noktası tonifiye edilir ve kuvvetli meridyenin kaynak noktası iğnelenir. (Ayrıca, Bkz. 2. Bölümde sağ – sol, gece – gündüz kuralları)
 
c- Muvafakat noktası, shu noktası
Her organa dolayısıyla meridyene, mesane meridyeninde bir nokta uyarlanmıştır. Bunlar 1,5 cun orta hattın dışında, iki komşu omurun processus spinozusları arasındadır. Akut ve kronik bozukluklarda iğnelenir. Enerjetik açıdan hasta organın sedasyonuna etkilidir.
Her zaman bir muvafakat noktasını, karnın ön yüzünde bir noktayla, sekonder kanalla bağlantılı düşünebiliriz. Bu öndeki nokta alarm noktasıdır.
 
d- Alarm noktası, mu noktası
Ön karın duvarında ait olduğu organın üzerindedir. Çift olmayan organların alarm noktaları, alıcı damar, conception vessel üzerindedir. Kronik hastalıklarda basmayla duyarlıdır. Bazen spontan ağrılıdır.
 
1.2.2. Sınır noktası (Xi n.)
Organın ve meridyenin akut bozukluklarında uygulanır. Bloke olmuş enerjiyi serbestler.
 
1.2.3 Ana noktalar
a- Tonifiye noktaları
Meridyenin enerjisinin zayıflamış olduğu durumlarda bu noktaya altın iğne uygulanır. Buna tonifiye etme denir.
 
b- Sedasyon noktaları
Meridyenin enerjisinin çok kuvvetlendiği durumlarda bu noktaya gümüş iğne uygulanır. Buna sedifiye etme denir.
2.Bölümde ana oğul kuralında geniş bilgi bkz.
 
1.3 Birleşme noktaları (reunions punkte)
Birleşme noktaları denince; birkaç meridyenin sekonder kanallar aracılığıyla birbirleriyle toplaşmasını sağlayan noktalar anlaşılır. Birbirleriyle bağlantılı meridyenler aynı anlamda yani hepsi enerjetik olarak boşluk durumundaysa birleşme noktaları kullanılır. Bir istisna meridyenlerde aşırı tang fazlalığı varsa da birleşme noktası uygulanır.
Birleşme noktalarının üç türü vardır: a- üniversel, b- özel (spesyal) c- geleneksel (klasik)
 
a- Üniversel birleşme noktaları
Genel bozuklukların hafif durumlarında kullanılar. Genel olarak yin ve yangı bağlarlar. Çünkü bütün meridyenlerle bağlantılıdırlarlar. Bunlar dört tanedir: B17, Li4, Gv13, Gv19
 
b- Spesyal reunion noktaları (özel birleşme noktaları)
Bunlara yaşam fonksiyonlarının usta- ana noktaları da diyebiliriz. Organın değil organ sisteminin bozukluklarında kullanılır. Bunlar 7 tanedir.
Liv 3    5 yin organın birleşme noktasıdır.
Cv 12  5 yang organın birleşme noktasıdır.
Cv 17  solunum enerjisinin birleşme noktasıdır.
Cv 15  yaşam merkezinin birleşme noktasıdır.
                  Ton= yang organlardan enerji serbest kalır.
                  Sed= sinir sisteminin düzenlenmesi.
B 38  derin enerjini birleşme noktasıdır.
                  Sed= enerjiyi meridyenlerden derine yönlendirir.
                   (B 38 aynı zamanda geleneksel birleşme noktasıdır.)
St 30  asimilasyonun birleşme noktasıdır.
St 36  derin enerjinin birleşme noktasıdır.
                   (St 36 bütün meridyenlerde enerjiyi artırır.)
 
c- Geleneksel birleşme noktaları. Ana noktalar, ana nokta olmayanlar
Ana noktalar
Organ sistemleriyle, yaşam fonksiyonlarıyla kurallı ilişkileri yoktur. Bunlar 9 tanedir.
Gb 39  kemik iliğinin birleşme noktasıdır.
B 38    hematopoez ve derin enerjinin birleşme noktasıdır.
            (meridyenlerden enerjiyi alır ve derine götürür; kollaps tehlikesi)
St 32   arter ve venlerin birleşme noktasıdır.
P 9      arterlerin birleşme noktasıdır.
Lu 9    venlerin birleşme noktasıdır.
K 24   sinir sisteminin birleşme noktasıdır. Sedatif etkilidir.
Gb 34  kasların birleşme noktasıdır.
B 11   kemiklerin birleşme noktasıdır.
Gb 30  kemiklerin ve kemik iliğinin birleşme noktasıdır
 
Ana nokta (meister n.) olmayanlar. Bunlar 9 tanedir.
Si 18  Si ve T için ana noktadır.
T 13  T ve Yang Qiao için ana noktadır.
Gb 7- 8- 16- 17  Gb ve B için ana noktadır.
Gb 15- 23  B, Gb ve T için ana noktadır.
Gb 24  Gb, Liv ve Sp için ana noktadır.
   (bkz. 3. Bölümde daha birçokları)
 
d- Sekiz zengin akışlı nokta
Üç özel birleşme noktası  Liv 13 yin organların birleşme noktası
Gv 12 yang organların birleşme noktası
Gv 17 solunum enerjisinin birleşme noktası
Bir üniversel birleşme noktası  B 17 kan için yetkilidir.
Dört klasik birleşme noktası Gb 34 kas ve kirişler için
Lu 9 damarlar için
B 11 Kemikler için
Gb 39 kemikler ve kemik iliği için
 
1.4. Kardinal noktalar
Bu noktalar akupunktur seansının başında veya sonunda iğnelenirse, ekstra, olağandışı meridyenler açılmış olur. böyle 8 açma noktası, 8 olağandışı kanal vardır.
Kardinal noktalar: sekiz ekstra meridyenin anahtar noktaları
Sp 4
P 6
Lu 7
K 6
Gb 41
T 5
Si 3
B 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj