Nevralji periferik duysal bir sinirin veya onun bir dalının derideki dağılım sahasında duyulan (paroksismal) ani ve geçici ağrı nöbeti olarak tarif edilir.

Nevralji bir hastalıktan ziyade bir belirtidir. Ani başlangıç ve paroksismal vasıf nevraljinin esas hususiyetini teşkil eder. Nöbet birkaç saniyeden birkaç saat hatta güne kadar sürer. Ağrı şiddetli, kesici, keskin, parçalayıcı, koparıcı veya yakıcı vasıfta olabilir. Ağrı nöbeti kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi öksürük, yemek yeme, ruhsal huzursuzluk gibi herhangi bir sebebi takiben ortaya çıkabilir. Ağrıya sekretuar, motor, vasomotor bozukluklarda refakat edebilir.

İlgili duysal sinire göre nevraljiler:
Trigeminal nevralji
Glossopharyngeal nevralji
Occipital nevralji
Frenik sinir nevraljisi
Brachial nevralji
İnterkostal nevralji
Plexus lumbalis nevraljileri

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.