1. KATEGORİ
I.A.TABİATI SICAK OLAN YÜZEYEL SOĞUK ALGINLIĞINI GİDEREN BİTKİLER  辛温解表
Bu gruptaki bitkiler esas olarak yüzeysel soğuk rüzgârın ortaya çıkardığı öksürük, nefes darlığı, vücutta ödem, şişlik ve romatizmal ağrıları iyileştirir. Tabiatı sıcak olan bitkilerin hepsinin terletici etkisi vardır. Onun için chisi zayıf hastalarda dikkatli kullanmalıdır.
 
Gui Zhi  桂枝                                                                                                         
[gui zı]iStock_000018100471Small
Tarçın
Ramulus Cinnamomi
Tabiatı ve tadı:
Sıcak, hafif tatlı
Ait olduğu meridyenler:
Kalp, akciğer, mesane.
Etki ve faydaları:
Terleticidir. Meridyenleri ısıtır. Yang chi nin akışını sağlar.
Kullanım alanları:
1 – Soğuk rüzgârdan ortaya çıkan baş ağrısı, üşümede kullanılır. Yüzeysel cilt ve kas arasındaki soğukluğu terleterek yok eder.
     En çok ma huang –efedra– ile birlikte kullanılır.
2 – Soğuk rüzgârdan ortaya çıkan omuz, boyun, sırt, eklemlerindeki ağrıları sakinleştirir, dinlendirir. En çok fu zhi ile birlikte kullanılır.
3 – Kalp ve dalak chi sinin zayıflamasından, su ve nemin çoğalmasından dolayı ortaya çıkan balgamı giderir. Dalağın ısıtılmasıyla birlikte vücutta nem ve su, mesanede su birikmesini giderir. En çok fu ling, ze xie ile birlikte kullanılır.
4 – Göğüs ağrısı, kalp çarpıntısında kullanılır. Bu yakınmalarda en çok ren shen –ginseng-, gan cao -meyan kökü- ile birlikte kullanılır.
5 – Soğuk algınlığından dolayı ortaya çıkan kan durgunluğu (pıhtılaşması), adet görülmemesi, adet sancısında kullanılır. Burada en çok kan sulandırıcı etkisi olan dang gui, chuan xün, tao ren ile birlikte kullanılır.
Kullanma miktarı: 3 – 10 gram.
Uyarı: Hamilelerde kullanılmaz. Aşırı sıcaklık hissedenlerde dikkatli kullanılmalıdır.
 
Did you know that Gui Zhi is often used to warm and opens the channels to unblock the yang in the extremities and channels?
Used in Wind Damp Cold in the channels.
Learn more with Kamwo’s Herb Guide!
 

TARÇIN KAN ŞEKERİNİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Tip-2 diyabet hastalarında kan şekerinin düşürülmesi, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, iştah kaybı, sindirim yetersizliği, spazmlar, gaz ve şişkinlik hissini gidermede yararlı olan tarçının bakteri ve mikromantarlar üzerinde de etkili olduğu biliniyor.

Özellikle kabuğu tatlı ürünlerde kullanılan tarçının dört bin yıl önceki eski Çin yazıtlarında da baharat olarak kullanılışına rastlıyoruz.

“Piyasada iki tip tarçın bulunuyor, Çin ve Seylan tarçını. İkisini de görüntüsünden ayırt etmek mümkündür. Çin tarçını (Cinnamomum cassia), kalın kabuk görüntüsüne sahip iken Seylan tarçını kurutulmadan önce dıştaki mantar tabakası ve altındaki tabaka (parenkima) soyulduğu için sert kıvrılmış ve içiçe geçmiş ince çubuklar halindedir. Her ikisine de aromasını veren, uçucu yağında bulunan ‘sinnamil aldehit’tir. Ancak baharat olarak makbul olan Seylan tarçınıdır (Cinnamomum zeylanici) ve bu tarçının uçucu yağında bulunan az miktardaki öjenol nedeniyle kokusu daha güzeldir. Çin tarçını, seylan tarçınından biraz farklı bir uçucu yağ bileşimine sahip olduğundan, daha güzel aromaya sahip olan Seylan tarçını gıda ürünlerinde tercih edilmektedir. Ancak kan şekeri üzerinde bir etki beklendiğinde Çin tarçını tercih edilmelidir. Diğer taraftan, Seylan tarçını uçucu bileşenlerinin mikroorganizmalar üzerinde etkisi nedeniyle soğuk algınlığında çay olarak içilmesi ya da yoğun derişimli çayının (yüzde 5-10) gargara olarak uygulanması yararlı olabilir.

TARÇIN KAN ŞEKERİNİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

2007 yılında tarçının uçucu yağında (kokulu kısmı) bulunan temel bileşen sinnamil aldehit üzerine yürütülen deneysel çalışma da farelere 45 gün süresince bu maddenin uygulanması ile normal farelerde kan şekeri ve trigliserit değerleri üzerinde herhangi bir belirgin etki gözlenmezken, diyabetli farelerde 45 gün sonunda kan şekerinde (HgA1c-yüzde 70 kadar) düşme sağlanmıştır. Bu değer, şeker ilacı verilen deney hayvanlarının kan şekerinde sağlanan düşmeye yakın bir miktar ve tabii daha önemlisi, bu süreç içerisinde de herhangi bir deneysel toksisite, homosistein artışı bulgusu tespit edilmemiştir. Diğer önemli bulgu ise, diyabetlilerde kan kolesterol, trigliserit seviyelerinde sağlanan belirgin derecede azalmanın yanı sıra, iyi kolesterol (HDL) düzeyinin yükselmesidir.”

Kullanılacak miktar: günde 5-6 gram kullanmak yeterlidir. Eğer hemoglobin A1c değeri takip edilecekse en az 5-6 aylık bir uygulama süresi gerekir.

 

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.