ÇİN ŞİFALI BİTKİLERİNİN TARİHÇESİ

Geleneksel çin tıbbı ve çin şifalı bitkilerinin geçmişi çin tarihi kadar eski olup 5200 yıl öncesine dayanır. Çin tıbbı ve çin şifalı bitkilerinin tarihi gelişimini çin tarihinde; hanedanlar ve imparatorluklar öncesi dönem, hanedanlar dönemi ve imparatorluklar döneminde inceleyebiliriz.

Hanedanlar ve imparatorluklar öncesi dönem (yazısız dönem)

Shen nong  Mö. 3217

Shen nong’un kelime anlamı çiftçi ruhudur. Shen nong; tarımın gizemlerine ilişkin yazıları kadar insanın beslenmesi için en uygun beş tahılı anlatan ve yüz kadar şifalı bitki üstüne yazdıklarıyla tanınır. Yüz kadar bitkinin bir bir  tadına bakarak zehirli olanları, hastalıkları iyi edenleri, sağlığa yararlı olanları tanıtmıştır. O dönemde henüz yazı gelişmemiş olduğundan, çalışmalarını bir takım kırık ve eğri çizgilerle ilkel yazıyla aktarmıştır. Sonraki yıllarda kırık ve eğri çizgilere düğümlü çizgiler eklenmiştir. Shen nong’un yazdığı eser shen nong ben cao jing çiftçi ruhu bitki özü sözleri  dünyada bilinen en eski şifalı bitkiler kitabıdır (= Materia Medica). Shen nong aynı zamanda hükümdardı. Bu hükümdarın aynı zamanda tıbbın kurucusu olduğunu söyleyebiliriz.

Fou hi  Mö. 2959

Fou hi’nin önemi yin yang, beş element gibi çin tıbbının temel kavramlarını bulmuş olmasıdır.

Huang di Mö. 2640

Sarı imparator çalışmalarıyla yüzyıllar sonrasını etkilemiş en önemli bir bilgindir. Huang di nei jing –sarı imparatorun iç hastalıkları kitabı- çin tıbbının temelini ortaya koymuştur.

Hanedanlar dönemi (yazılı dökümanlı dönem)

Zhou  hanedanı   (Mö.1100 – Mö.221)

Bu dönemde yazılı belgelerde tıp okullarından eğitimli resmi meslek sahibi hekim ünvanlı insanları görüyoruz. Huang di nei jing –sarı imparatorun iç hastalıkları kitabı bu dönemin  sonunda savaşan devletler döneminde yazılı doküman haline geldi.

İmparatorluklar dönemi

Qin hanedanı (Mö.221 – Mö.206)

Bu dönemde shi jing, shen hai jing adlı kitapları görüyoruz. Shi jing –şair yazıları– kitabında şiir şeklinde, benzetme tarzında şifalı bitkiler anlatılmaktaydı. Shen hai jing -deniz ruhu yazıları–  adlı kitapta yüzden fazla bitkisel ve hayvansal ilacın kaydı vardır. Qin hanedanı döneminde artık çin şifalı bitkileri sisteminin temeli atılmış, çin tıbbı ve şifalı bitkileri şekillenmiş ve yönü belirlenmiştir.

Han hanedanı    (Mö. 206Ms. 220)

Bu dönemde shen nong ben chao jing çiftçi ruhu bitki özü sözleri adlı eseri görüyoruz. Bu o zamana kadar yazılan şifalı bitkilerle ilgili yazılan en kapsamlı kitaptır. Bu kitapta çin tıbbına ait şifalı bitkilerle ilgili temel teoriler, 365 bitkinin etkisi, tadı, zehirli olup olmadığı, bitki kombinasyon ve reçeteleri, macun, şurup, toz şeklinde ilaçların tarifleri anlatılmaktaydı. Ağrılar, ishal, bağırsak kurdu, astım gibi hastalıklarla ilgili yazılar vardı.

Güney ve kuzey hanedanlıkları  南朝  北朝   (420581)

Bu dönemde ipek yolu ticaretinin gelişmesiyle dış ticaret ve kültürel ilişkiler gelişti. Batı asyadan yeni şifalı bitkiler Çine geldi. Bu bitkiler içersinde sandal, sığa yağı, mestika ve safranın kullanımına ve üretimine geçildi. Bu bitkilerin çin tıp teorileri ve kuralları içersinde etki ve faydaları kanıtlandı. Çin şifalı bitki kitaplarına kayıtları geçti.

Tang hanedanı  (618 – 907)

Bu dönemde devlet desteğiyle başarılı tıp adamları organize edilerek 844 bitkinin resimleriyle yer aldığı bir kitap hazırlatıldı. Bu eserin adı tang ben chao -tang hanedanı bitki özü- ‘dür. 731 yılında japonlar tarafından tercüme edilmiştir.

Song hanedanı      (960 – 1127)
Bu dönemde zhen yuan su ve li dong yian adlı hekimlerin mide ve dalağa etkili bitkiler konusunda eserlerini görüyoruz. Bu iki hekimin ayrıca perhiz ve gıdalarla tedaviyle ilgili eserleri vardır. Bu çalışmalarında moğol ve huilerin beslenme tarzlarından yararlanmışlardır. Bu iki hekim buharla şurup elde etme tekniğini bulmuştur.
 
Ming hanedanı    (1368 – 1644)
Bu dönemde li shi zhen adlı hekim ben cao gang mu adlı kitap yazdı. Bu iki tıp bilim adamı 1518 – 1593 yılları arasında 27 yıllık süre içersinde tüm bitkisel, hayvansal ve madensel ilaçları araştırdılar. 1892 çeşit ilaç ve 11binden fazla şifalı bitkilerle tedavi reçetelerini resimli olarak derlediler. Bitkilerin tarımsal üretimini, toplama şekillerini açıkladılar. Bu mükemmel eser 17. yüzyılda hindistan, kore, japonya ve fransada tercüme edildi.

Dr. Mehmet Ali Gönenç


Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 - 2002 yıllarında Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.