Bel Ağrıları | Akupunkturile.com

Bel Ağrıları

Siyatalji olsun ya da olmasın bel ağrısı en çok rastlanan sağlık sorunudur.
35-55 yaşları arasında sıktır ve fonksiyon bozukluğu nedeniyle hastayı hareketsizliğe götürür.

 

Etyoloji

Spesifik klinik lezyonlar
Posterior faset sendromu, faset eklem dejenerasyonu
Sakroiliak eklem sendromu
Disk herniasyonu
Piriformis ve kaudratus sendromu
Spinal stenoz
Tümörler (plasmasitom)
Disk hastalıkları
Kemik ve eklem hastalıkları
Yumuşak doku – fasiya ve ligament hastalıkları
Postüral sebepler – hiper lordoz, obesite, vb.
Pelvis asimetrisi
Bir ekstremitide uzunluk ya da kısalık
Ayak defomasyonu
Lumbago (fascitis ve vertebra anomalileri)
Ligament kalsifikasyonu (fibrozitis, faset sendromu)
Ankilozan spondilit
Sakroiliak subluksasyon, apofizial subluksasyon)
Fokal enfeksiyonlar
Metabolik sebepler; osteoporoz, menopoz, malignite, ilaçlar, vb.
Paget ve gut hastalığı, hiperparatiroidi
Mari – Strumpell hastalığı
Tümörler , metastatik ya da lokal kemik tümörleri:
Kordoma, dev hücreli tümör, menengeoma, myeloma, plasmo sitome osteokondrom, osteid osteom, spinal kord tümörleri
Konjenital anamoliler: spondiloz, spina bifida
Herniye presakral pleksus (geniş epidural pleksus, epidural kist)
Psikosomatik

 

Belirti ve bulgular

Belağrısı: Ağrı sırt ve beldedir; lokal hassasiyet olabilir.
Hareketler sınırlıdır.
Fleksiyondan erekt postüre gelirken ağrı olur.
Palpasyonla ağrılı noktalar vardır.
Kas spazmı vardır, gerginlik ve sertlik olur.
Ağrı hareketle artar, istirahatle azalır.
Bazı hastalar istirahatte, sabah kalkınca ağrının daha şiddetli olmasından yakınırlar.
Nörolojik muayene normaldir, ya da sinir tutulmasını gösteren bulgular vardır.

Özel tetkikler

Tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP, idrar tahlili
Histokompatibilite antijen testi (HLA-B 27)
Romatolojik testler Latex RF gibi
Serumda kalsiyum, fosfor, alkali – asit fosfotaz
Serum protein elektroforezi
Akciğer grafisi
Radyolojik görüntüleme yöntemleri
Direkt grafileri (vertebra – lumbosakral, torakal vertebra grafileri AP ve LAT)
Sakroiliak suprapubik eklem grafisi
Bilgisayarlı Tomografi ve MR vertebralardaki ve medulla spinalisteki lezyonları (enfektif veya tümöral ya da
konjenital anomaliler) ortaya çıkarmak ve abse gibi olayları göstermek bakımından çok yararlıdır. Dinamik vertebral kanal incelemesi için myelografi gerekebilir. Aynı zamanda gerekirse bos incelenir.

Tedavi

Sebebe yönelik tedavi
İstirahat
Medikal tedavi
Analjezikler (aspirin, parasetamol, vb.)
Kas gevşeticiler (gamakuil, paraflex, muskoril)
Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (Voltaren tablet, ampul, Endol tablet veya supposituar, Naprosyn, Cyladol
Fizik tedavi
Cerrahi disk hernisine yönelik: distektomi

AKUPUNKTUR

 

Lumbosakral Radiküler Sendromlar

Lumbosakral radiküler sendromları akupunkturla tedavi etmeden öncehastada; pelvis tipi, blokajlar, kaslar, bozucu alanlar(Adler Lang, orofasyal bozucu alanlar, yara izleri, prostat), gonotip (konstitüsyon), fenotip (kondisyon) araştırılmalıdır.

Akupunkturla tedavide akut durumlarda uzak noktalar kullanılır.

Kronik vakalarda shi (dolu, güçlü) hastalarda uzak noktalar; xu (boş, zayıf) hastalarda lokal noktalar kullanılır.

 
S1 Radiküler Sendrom
bel-agrisi-1
S1 Radiküler Sendromunun yansıması üst bacakta dorsal,
alt bacakta lateral olarak 4. ve 5. ayak parmaklarına kadar uzanır.
Lumbosakral bölge dışında sıklıkla gluteal bölgede ağrı vardır.
Valleix bası noktalarının hassasiyeti mesane meridyeni doluluğunu gösterir.
 
Bu durumda böbrek tonifiye, mesane sedifiye edilmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L5 Radiküler Sendrombel-agrisi-2
Ağrı yansıması L5 radiküler sendromuna uyar. Lateral tip.
Üst bacakta ince bir hat boyunca diz ekleminin dış tarafına, tibianın dış yanına,
ayak sırtının medialinden ayak baş parmağına uzanır.
 
Tedavide safra kesesi ve üçlü ısıtıcı meridyenleri kullanılır.

 

 

 
 
 
 
 
 
L4 Radiküler Sendrombel-agrisi-3
L4 Radiküler Sendromunda ağrı yansıması L4 dermatomuna uyar; Anterior tip.
Üst bacakta ön taraf, alt bacakta medial taraf.
Mide ve dalak meridyen noktaları basmakla hassastır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet Ali Gönenç

Dr. Mehmet Ali Gönenç 1974 de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından bu yana Akademik Akupunktur Derneği Seminerlerine katıldı. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği Akupunktur kursunu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Uzmanı yetki sertifikasını aldı.


Henüz Yorum Yok.

Yorum Yapın

Mesaj